sprzęt dentystyczny
Zdrowie i uroda

Proteza na implantach – co warto wiedzieć?

Proteza na implantach dedykowana jest dla osób, które nie posiadają lub posiadają w niewielkiej ilości zęby w żuchwie lub szczęce. W takiej sytuacji podczas zabiegu dentystycznego tworzy się wszczepienia, do których następnie mocuje się protezę.

Protezy stomatologiczne

W przypadku osób z licznymi brakami w uzębieniu protezy zębowe spełniają podwójną rolę. Po pierwsze wpływają na estetykę uśmiechu pacjenta oraz jego rysy twarzy, ponosząc tym samym jego poczucie wartości i pewności siebie. Po drugie, prawidłowo dopasowana i starannie przygotowana z wysokiej jakości materiałów proteza zębowa przywraca pacjentowi funkcjonalność uzębienia i pomaga w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak na przykład gryzienie pokarmu.

Protezy stałe i ruchome

Protezy zębowe można podzielić na takie, które pacjent może sam wyjąć a następnie ponownie umieścić w jamie ustnej. Są to tak zwane protezy ruchome. Nowoczesna protetyka oferuje również protezy stałe, które nie mają możliwości samodzielnego wyjęcia przez pacjenta.

Protezy ruchome

Protezy ruchome są najbardziej rozpowszechnione wśród pacjentów, między innymi z uwagi na niski koszt. Należą do nich między innymi: proteza akrylowa, szkieletowa oraz protezy wykonane z tworzyw elastycznych.

Protezy stałe

Protezy stałe mocowane są do elementów kostnych lub zębów własnych pacjenta w gabinecie stomatologicznym. W przypadku protez ruchomych wyróżnić można między innymi: korony i mosty zębowe, licówki oraz implanty na których umieszczona jest korona zęba lub proteza.

Proteza na implantach


Proteza na implantach może być częściowa lub całkowita. Implant w tym przypadku to sztuczny korzeń wykonany zazwyczaj z tytanu, wielkością zbliżony do korzenia naturalnego. Stanowi on bazę na której umieszczany jest sztuczny ząb lub zęby. To ile jest koniecznych do wszczepienia implantów zależy od stanu uzębienia pacjenta oraz konkretnych zaleceń stomatologa. Umieszczanie protezy na implancie za pomocą systemu łączącego może być wykonywane kilkoma technikami, w tym na przykład za pomocą koron teleskopowych i zależy od indywidualnego stanu jamy ustnej pacjenta.

Proteza na implantach cena

Cena protezy na implantach zależy przede wszystkim od osobniczych potrzeb pacjenta, w tym poziomu skomplikowania leczenia oraz ilości koniecznych do wszczepienia implantów, a także cen kształtujących się w danym regionie kraju oraz popytu i podaży na usługi stomatologiczne i protetyczne.

Szczęka na implantach koszt

Szczęka na implantach cena: przyjmuje się że w przypadku szczęk osadzonych na implantach ceny rozpoczynają się od około dwóch tysięcy złotych a kończyć mogą nawet na kilkudziesięciu tysiącach złotych.