elektryka, SEP, szkolenie SEP
Technologia Przemysł

Uprawnienia pomiarowe SEP

Każdy, kto jest zainteresowany zdobyciem zawodu elektryka, z całą pewnością powinien również zdobyć uprawnienia pomiarowe SEP. Takie uprawnienia przeznaczone są dla osób, które zajmują się realizacją wszelkiego rodzaju prac elektrycznych i chcą mieć możliwość legalnego wykonywania pomiarów.

Uprawnienia SEP z zakresu kontroli oraz wykonywania pomiarów są bardzo cenną kompetencją, która zwiększa atrakcyjność pracownika na rynku pracy. Szkolenia, które umożliwiają zdobycie takich uprawnień przeznaczone są zarówno dla właścicieli firm, którzy pragną zwiększyć kompetencje swoich pracowników jak i dla osób, które na własną rękę chcą zdobyć nowe umiejętności.

Dla kogo przeznaczone są szkolenia SEP z zakresu wykonywania pomiarów?

Szkolenia SEP z zakresu wykonywania pomiarów elektrycznych przeznaczone są dla wszystkich osób, które specjalizują się w realizowaniu robót elektrycznych, jednak nie mają możliwości wykonywania pomiarów legalnie. W szkoleniu mogą również wziąć osoby, które dopiero zaczynają przygodę z zawodem elektryka oraz wszyscy, którym właśnie wygasają zdobyte wcześniej kwalifikacje. Uprawnienia SEP należy bowiem odnawiać co 5 lat, co wiąże się z koniecznością ponownego odbycia szkolenia oraz zdania egzaminu uprawniającego do wykonywania pomiarów.

Jakie korzyści płyną z posiadania uprawnień SEP

Jeśli chodzi o uprawnienia SEP pomiary są bardzo istotną kwestią w zawodzie elektryka. W związku z tym warto odbyć szkolenie, które pozwoli zdobyć niezbędne kwalifikacje w tym zakresie. Szkolenie “SEP Pomiary” przeznaczone jest dla każdej osoby, która realizuje się w zawodzie elektryka oraz dla wszystkich, którzy chcą zdobyć nowe umiejętności. Koszt takiego szkolenia wynosi około 600 złotych. W tej cenie zawiera się również koszt egzaminu, który uprawnia do legalnego wykonywania pomiarów.
Posiadanie uprawnień pomiarowych przynosi szereg korzyści. Można zaliczyć do nich przede wszystkim większą konkurencyjność na rynku pracy, możliwość przyjmowania większej ilości zleceń, które wymagają wykonywania pomiarów oraz brak konieczności podnajmowania specjalistów posiadających uprawnienia pomiarowe. Jak widać korzyści płynące z posiadania takich uprawnień są bardzo duże, dlatego wykonując zawód elektryka warto zdecydować się na odbycie szkolenia SEP z zakresu kontroli oraz wykonywania pomiarów elektrycznych.