żarówka, SEP, kurs SEP
Przemysł Technologia

Jak zdobyć uprawnienia SEP?

SEP to skrót od nazwy Stowarzyszenia Elektryków Polskich. SEP ma charakter organizacji otwartej i zajmuje się głównie propagowaniem wiedzy o elektryce oraz organizowaniem szkoleń i egzaminów dla osób obsługujących urządzenia elektryczne.

Po co uprawnienia SEP?

Uprawnienia sepowskie nie są obowiązkowe, ale co raz więcej firm ich wymaga i bardzo często pokrywa koszty szkolenia oraz egzaminu. W ten sposób pracodawca ma pewność, że pracownik podnosi swoje kwalifikacje i zna na bieżąco obowiązujące przepisy, zwłaszcza te dotyczące BHP.

Uprawnienia SEP do 1kV znacznie zwiększają możliwości znalezienia atrakcyjnej pracy, ale trzeba pamiętać, że ważne są one tylko 5 lat, potem trzeba je odnowić.

Rodzaje uprawnień SEP

Uprawnienia SEP do 1kV może uzyskać każdy, kto skończył 18 lat, szkołę podstawową odbył szkolenie oraz pozytywnie zdał egzamin. Szkolenie nie jest czasochłonne i z reguły zajmuje 8 godzin, w przypadku elektryków. Szkolenia organizują firmy szkoleniowe na terenie całego kraju, natomiast egzamin odbywa się przed komisją SEP w wyznaczonym ośrodku.

Uprawnienia elektryczne mogą uzyskać także osoby nie będące elektrykami, ale w ich przypadku szkolenie będzie trwać znacznie dłużej. Sam egzamin będzie taki sam.

Uprawnienia nadawane są w zależności od rodzaju wykonywanych prac:

E – dla osób wykonujących pracę związaną z eksploatacją instalacji energoelektrycznych oraz gazowych,
D – dla osób wykonujących dozór nad instalacjami elektroenergetycznymi oraz gazowymi.

Uprawnienia nadawane są w trzech kategoriach:

G1 – uprawnienia elektryczne do 1 kV,
G2 – uprawnienia energetyczne,
G3 – uprawnienia gazowe.

Uprawnienia G1 dają prawo do eksploatacji lub dozoru urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych do 1kV lub powyżej 1 kV.

Uprawnienia G2 przeznaczone są dla osób zajmujących się dozorem lub eksploatacją urządzeń, sieci oraz instalacji cieplnych o mocy do 50 kW.

G3 dają uprawnienia do eksploatacji lub dozoru urządzeń, sieci oraz instalacji gazowych o ciśnieniu do 0,5 MPa lub powyżej 0,5 MPa.

Dla każdej z tych kategorii istnieje szczegółowy wykaz zakresu uzyskanych uprawnień. Dotyczący typu instalacji oraz urządzeń.

Osoby chcące rozwijać się zawodowo i myślące perspektywicznie, uzyskują uprawnienia we wszystkich tych kategoriach. Daje im to dodatkowe szanse na awans i wyższe zarobki.