elektryka, SEP
Technologia Przemysł

Jak znaleźć dobrze płatną pracę dla elektryka?

Praca elektryka nie należy do najłatwiejszych. Każdy elektryk musi mieć dużą wiedzę na temat swojej dziedziny. Brak odpowiednich umiejętności może spowodować duże straty w sprzęcie elektrycznym. Dlatego w wielu miejscach pracy wymagane jest potwierdzenie kwalifikacji elektryka za pomocą certyfikatu. Najważniejszym certyfikatem w branży są uprawnienia SEP. W tym artykule przedstawiamy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tych uprawnień. Z artykułu dowiesz się między innymi, jaka jest za uprawnienia SEP cena. Zapraszamy do lektury.

Czym są uprawnienia SEP i jak się dzielą?

Pod skrótem SEP kryje się Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Jest to największa organizacja zrzeszająca elektryków w Polsce. Uprawnienia SEP wystawiane przez tę organizację mają duże znaczenie na rynku pracy w Polsce. Honorowane są również w większości krajów europejskich. Uprawnienia te dzielą się na trzy grupy. Grupy te oznaczone są symbolami G1, G2 oraz G3. Uprawnienia z grupy G1 dotyczą elektryczności. Grupa G2 dotyczy ciepłownictwa. W grupie G3 znajdziemy uprawnienia z sektora gazownictwa.

Jakie uprawnienia SEP są dobre dla elektryków?

Dla każdego elektryka najważniejsze są uprawnienia z grupy G1. Certyfikat z tej grupy potwierdza posiadanie kwalifikacji niezbędnych do eksploatacji i dozoru urządzeń wykorzystujących i przetwarzających energię elektryczną. W tej grupie znajdziemy również urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV. Za przyznanie uprawnienia SEP do 1kV cena wynosi 301 złotych w 2022 roku. Zasady ustalania ceny są stałe. Jest to 10% najniższego wynagrodzenia w danym roku. Zasada taka dotyczy wszystkich grup uprawnień SEP.

Jaki koszt kursu SEP?

Do nabycia uprawnień sep wymagane jest zdanie egzaminu. Przeprowadzany jest on przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich w jednej ze swoich lokalnych siedzib albo w trybie online. W zdaniu egzaminu może pomóc zapisanie się na kurs przygotowujący. Kursy takie przeprowadzane są przez różne instytucje szkoleniowe. Może być to znakomita pomoc dla każdej osoby przygotowującej się do egzaminu. Ważne jest również to, że dla osoby chcącej zapisać się na kurs SEP cena tego szkolenia nie powinna wydać się wygórowana. Koszt szkolenia zazwyczaj mieści się w granicach kosztu egzaminu.

Podsumowanie

Podsumowując, warto zdobywać certyfikaty potwierdzające umiejętności i wiedzę. Dokumenty te mogą przydać się w kształtowaniu kariery zawodowej. Zawód elektryka ciągle ma przed sobą dużą przyszłość. Dlatego każdy elektryk, który poważnie myśli o zdobyciu dobrego miejsca pracy powinien zastanowić się nad zdobyciem uprawnień SEP.