elektryka, SEP, uprawnienia SEP
Technologia Przemysł

Jak można zdobyć uprawnienie SEP?

Uprawnienia SEP to popularne określenie zawodowych uprawnień, których posiadanie wymagane jest od osób zatrudnionych w sektorze energetycznym. Zdobycie certyfikatu potwierdzającego uprawnienie SEP możliwe jest pod warunkiem odbycia specjalnego kursu oraz zdania egzaminu organizowanego na zakończenie szkolenia.

Jakie sepowskie uprawnienia można zdobyć w Polsce?

Sektor energetyczny można podzielić na trzy wielkie obszary działania:

  • sieci i urządzenia elektryczne;
  • sieci i urządzenia gazownicze;
  • sieci i urządzenia ciepłownicze.

Warto zwrócić uwagę na istotny fakt – większość urządzeń i sieci gazowniczych oraz ciepłowniczych do funkcjonowania potrzebuje zasilania prądem elektrycznym. W związku z tym można uznać, że uprawnienie SEP elektryczne jest najważniejsze i niezwykle przydatne dla osób zatrudnionych w ciepłownictwie oraz gazownictwie.

Uprawnienia SEP – rodzaje

Na kursach organizowanych przez wyspecjalizowane jednostki szkoleniowe można odbywać kursy podstawowe oraz odnawiające. Te pierwsze to szkolenia dla osób, które nie posiadają jeszcze certyfikatów sepowskich. Szkolenia odnawiające lub przypominające są obowiązkowe dla posiadaczy uprawnień, które ze względu na termin uległy wygaszeniu.

Kiedyś uprawnienia energetyczne nadawano dożywotnio. Obecnie zgodnie z polskim prawem certyfikaty SEP wydawane są na okres pięciu lat, a po upływie tego czasu należy przejść szkolenie odnawiające.

Jakie uprawnienia można zdobyć na kursie?

Podstawowy podział uprawnień sepowskich wynika z obszaru gospodarczego, którego dotyczą. I tak:
• Uprawnienia SEP G 1 sieci i urządzenia elektryczne;
• Uprawnienia SEP G 2 sieci i urządzenia ciepłownicze;
• Uprawnienia SEP G 3 sieci i urządzenia gazownicze.

W obrębie poszczególnych kategorii uprawnień są jeszcze podkategorie związane z mocą urządzeń. Dla przykładu SEP G 1 obejmuje certyfikację w zakresie urządzeń do 1 kV oraz powyżej 1 kV.

Rodzaje szkoleń są także determinowane zajmowanym stanowiskiem. Osoby obsługujące sieci i urządzenia starają się o sepowskie uprawnienia w zakresie eksploatacji (E), natomiast do piastowania stanowisk kierowniczych wymaga się uprawnień dla dozoru (D).

Kursy i egzaminy na uprawnienia energetyczne

Uczestnikami kursów mogą być osoby pełnoletnie, które ukończyły co najmniej szkołę podstawową. Nie wymaga się praktyki w zawodzie, choć praktyczna znajomość zagadnień na pewno ułatwia przyswajanie wiedzy.

Programy kursów przygotowuje się na podstawie wytycznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Kursy w systemie stacjonarnym lub online kończą się egzaminem. Egzaminy sepowskie organizowane są pod nadzorem Urzędu Regulacji Energetyki. Certyfikaty wydawane w Polsce dają uprawnienia honorowane na obszarze Unii Europejskiej oraz państw stowarzyszonych. Uprawnienia SEP nie są trudne do zdobycia, wystraczą chęci i wybór dobrej firmy szkoleniowej.