elektryka, SEP, szkolenie SEP
Przemysł Technologia

Gdzie można wykorzystać uprawnienia elektryczne SEP? Dowiedz się więcej

Jak zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy? Dobrym pomysłem jest zdobywanie nowych umiejętności i potwierdzanie ich za pomocą dostępnych dokumentów. Sektor związany z elektrycznością nieustannie się rozwija. Dlatego warto związać swoją przyszłość zawodową z tą dziedziną.

Kto nadaje uprawnienia SEP?

Potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji w sektorze elektryczności są uprawnienia SEP. Uprawnienia te nadawane są przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Jest to największa w Polsce instytucja zrzeszająca elektryków. Zajmuje się między innymi edukacją i potwierdzaniem posiadanych kwalifikacji za pomocą egzaminów. Uprawnienia dzielą się na trzy grupy. Dla większości elektryków najbardziej przydatne są uprawnienia SEP G1.

Na co zezwalają uprawnienia SEP G1?

Uprawnienia SEP G1 mogą zezwalać na pracę związaną z eksploatacją i konserwacją urządzeń elektrycznych. Uprawnienia SEP do 1kV zezwalają na pracę z na stanowisku związanym z urządzeniami, instalacjami i sieciami o napięciu nie wyższym niż 1kV. Uprawnienia elektryczne powyżej 1kv mogą przyczynić się do zwiększenia szansy na zatrudnienie na stanowisku związanym z sieciami trakcyjnymi oraz sieciami oświetlenia ulicznego. Szczegóły nadawanych uprawnień opisane są na stronie Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Jak wygląda egzamin na uprawnienia SEP do 1kV?

Zasady egzaminu dla każdej z grup są takie same. Egzamin organizowany jest w ośrodkach wskazanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Skupia się na kwestiach związanych z teorią i praktyką pracy elektryka. Dostępny dla wszystkich pełnoletnich osób, które mają wykształcenie podstawowe. Ma formę ustną. Jest przeprowadzany przez Komisję Egzaminacyjną, która musi składać się co najmniej z trzech członków. Po odbyciu egzaminu odbywa się podjęcie decyzji o nadaniu lub odmowie nadania uprawnień. Decyzja podejmowana jest przez Komisje większością głosów.

Jaki termin ważności mają uprawnienia SEP?

Zarówno uprawnienia SEP do 1kV, jak i uprawnienia elektryczne powyżej 1kv mają swój termin ważności. Ważność uprawnień SEP nadanych przez Komisję Egzaminacyjną wynosi pięć lat. Jak odnowić uprawnienia SEP? Po upływie ważności uprawnień wymagane jest przejście od nowa całej procedury. Dla osoby, która zawodowo pracuje w sektorze elektryczności powinno być to już jednak formalnością.