kursy SEP
Przemysł Technologia

Jak zdobyć uprawnienia G1?

Stowarzyszenie Elektryków Polskich to organizacja, która zajmuje się organizacją kursów i szkoleń. Jej członkowie to technicy i inżynierowie, a także ludzie, którzy chcą zmienić coś w swoim życiu zawodowym i się przebranżowić. Zdobycie uprawnień g1 to konieczność, ponieważ są one wymogiem w czasie rekrutacji do zakładów pracy.

Co to są uprawnienia g1?

Uprawnienia energetyczne G1 to możliwość pracy na urządzeniach, instalacjach i sieci elektroenergetycznych, które wytwarzają, przetwarzają i wysyłają i zużywają energie elektryczną. Uprawnienia te działają na dwóch poziomach jako eksploatacja i dozór. Praca z uprawnieniami sep G1 na poziomie E, czyli eksploatacji to pracownicy, którzy obsługują instalacje, sieci oraz urządzenia elektroenergetyczne i gazowe.
Pracownicy pracujący na poziomie D, jak dozór, to kontrola i nadzór nad ludźmi, którzy eksploatują urządzenia elektryczne.

Podział uprawnień G1 ze względu na wykonywaną czynność

Szkolenia SEP G1 można podzielić na te, które dotyczą pracy na urządzeniach elektrycznych wojskowych, na urządzeniach takich jak instalacje i sieci o różnym stopniu napięcia, na maszynach prądotwórczych przyłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej, urządzeniach do elektrolizy, sieci elektrycznego oświetlania ulic, urządzeń elektrotermicznych, urządzeń termiczno-gaśniczych.

Jak zdobyć uprawnienia sep G1?

Szkolenia SEP G1 odbywają się w każdym większym mieście w Polsce. Są dostępne dla każdego, a jedynym kryterium jest ukończenie osiemnastego roku życia i wykształcenie podstawowe.
Uprawnienia SEP G1 to dobre rozwiązanie dla każdego, kto chce podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i stworzyć sobie możliwość objęcia lukratywnego stanowiska. Certyfikat, który się zdobędzie, będzie upoważniał do wykonywania legalnie konkretnych prac elektrycznych.
Uprawnienia G1 to jeden z trzech kursów, dotyczących zdobycia uprawnień SEP.

Główne cele szkoleń SEP

Głównym założeniem szkoleń jest przygotowanie kursantów do pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Na kursy mogą się zapisać osoby indywidualne, możliwe jest też szkolenie grup pracowników. Prowadzone są one przez specjalne firmy szkoleniowe, które mogą dojechać wszędzie, nawet do indywidualnego przedsiębiorstwa. Kursy te pozwalają na zdobycie uprawnień elektryka zarówno stacjonarnie jak i przez internet. Natomiast na egzaminie należy pojawić się osobiście.
Certyfikaty potwierdzające uprawnienia ważne są przez pięć lat, potem trzeba je aktualizować, bo technologia zmienia się i udoskonala cały czas.